Chị Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày đăng: 16/12/2016 - 14:49
Phụ huynh bé Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc

Tìm được một ngôi trường để có thể yên tâm rằng con em mình đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển cả về trí tuệ lẫn nhân cách là một việc vô cùng khó khăn.... Và Trường mầm non Vĩnh Hòa Hưng Bắc là lựa chọn của tôi

Tìm được một ngôi trường để có thể yên tâm rằng con em mình đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển cả về trí tuệ lẫn nhân cách là một việc vô cùng khó khăn.... Và Trường mầm non Vĩnh Hòa Hưng Bắc là lựa chọn của tôi