Căn cứ Hướng dẫn số 58-HD/BTCTU, ngày 18-3-2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025”; Công văn số 238-CV/HU, ngày 22-3-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.

               Sau thời gian tích cực chuẩn bị đến nay các công việc đã hoàn thành, đủ điều kiện để chi bộ tiến hành đại hội. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, sáng ngày 12/05/2022, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỉ cương và đoàn kết, đại hội chi bộ trường Mầm non Vĩnh Hòa Hưng Bắc nhiệm kì 2022-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp!

 

         Chi bộ có tổng số 17 đảng viên trong đó có 15 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị, có mặt 16/17 đảng viên (1 đ/c vừa nghỉ hậu sản). Trong 16 đ/c có mặt đạt trình độ đại học là 14 đồng chí, cao đẳng là 2 đồng chí. Trình độ chính trị trung cấp 2 đồng chí, sơ cấp 14 đồng chí.

           Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Trần Quốc Nghiệp: UVBTV-CTUBMTTQVN xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Cùng sự có mặt của 16/17 đ/c được triệu tập.

 Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và tổ thư ký với sự thống nhất 100% của đại hội.

          

          Thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2020 - 2022 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen.  Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc.

               Trong nhiệm kỳ tới, tình hình sẽ có những thuận lợi cơ bản, song khó khăn thách thức vẫn còn, do đó đòi hỏi toàn thể đảng viên của chi bộ phải phát huy tối đa những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của đại hội lần này là tổng kết tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; gắn với kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ khóa mới.

         Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Mầm non đã chủ động lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

          Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 với các chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được.

          Đồng chí Đ/c Trần Quốc Nghiệp: UVBTVCTUBMTTQVN xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc đã phát biểu chỉ đạo biểu dương những thành tích mà chi ủy và đảng viên trong chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; cũng như những hạn chế cần khắc phục.

          Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, mỗi đảng viên của chi bộ đã ý thức rất rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu chọn ra người đủ đức, đủ tài qua từng lá phiếu. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư theo đúng quy định của điều lệ Đảng và đã xây dựng thành công Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

 

        Kết quả bầu cử đã bầu đồng chí Hà Thị Thúy Phượng (Bí thư), đồng chí Trần Thị Bích (Phó Bí thư) và đồng chí Lê Kim Khoa (Chi ủy viên), đồng chí Lục Ngọc Nương (Chi ủy viên), đồng chí Trần Kim Tính (Chi ủy viên).

                                                         Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt đại hội
 

 
 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chi bộ Mầm non Vĩnh Hòa Hưng Bắc phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra, Phấn đấu đạt chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần cùng với đảng bộ xã xây dựng xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc ngày một phát triển.